Site Overlay

Chèo thuyền chở cát (qua sông) và cái kết…TAY TV

19 thoughts on “Chèo thuyền chở cát (qua sông) và cái kết…TAY TV

  1. sông sâu thế kia mà chèo thuyền chở cát qua sông cũng khủng đó, hoa đỏ tặng sự dũng cảm của bạn

  2. Hi… mình qua lại bạn r nè… sông dì mà nước trong quá… cát trắng mịn… cảnh đẹp quá bạn ơi

  3. Chèo thuyền chở cát nguy hiểm quá bạn ơi, sông nước chảy xiết quá. Tặng quà cho bạn nè

  4. Chào bạn hiền cách chèo thuyền ở đó nguy hiểm quá nhiều nước vào thuyền so bị chìm thôi .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *