Site Overlay

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp qua mạng điện tử (hướng dẫn mới nhất 2019)0:06 Trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp
0:36 Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp
1:05 Thực hiện hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp
1:10 Trước khi làm thủ tục giải thể
1:15 Các bước nộp hồ sơ qua mạng điện tử
1:21 Video mẫu – làm hồ sơ đăng ký giải thể
1:30 Đăng nhập Hệ thống
1:41 Tạo hồ sơ
2:31 Kê khai thông tin
3:45 Tải tài liệu đính kèm
4:31 Chuẩn bị hồ sơ
4:42 Ký xác thực và nộp hồ sơ
4:59 Quy trình xử lý hồ sơ
5:06 Giải thích các tình trạng xử lý hồ sơ
5:10 Nhận kết quả
5:15 Tra cứu trạng thái doanh nghiệp “Đã giải thể” trên Cổng thông tin

Các video liên quan:
– Hướng dẫn đăng ký tài khoản:

– Hướng dẫn đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh:

– Hướng dẫn ký/xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử:
– Hướng dẫn nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng:

– Hướng dẫn Thông báo quyết định giải thể doanh nghiệp qua mạng điện tử

Nếu cần hỗ trợ về thao tác, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ số điện thoại:1900 9026 hoặc địa chỉ hòm thư: hotro@dangkykinhdoanh.gov.vn để được hướng dẫn.
Website: www.congthongtin.dkkd.gov.vn

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kvsulur.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *