Site Overlay

Trường Sơn | Liên khúc hồ quảng | Cải Lương Tôi Yêu

8 thoughts on “Trường Sơn | Liên khúc hồ quảng | Cải Lương Tôi Yêu

 1. Xử bá đao Từ Hải Thọ (Tài Linh, Vũ Linh) 00:00
  Chung Vô Diệm đăng tiên 2:30, 4:24
  Hồ ly lụy tình: 6:32
  Tình người kiếp rắn: 7:15
  Thanh xà bạch xà: 9:20, 10:48
  Dương gia tướng: 11:50, 14:34, 16:20
  Tiết Đinh San đại phá Tỳ bà san: 19:58
  Tỉnh giấc liêu trai: 23:51
  Phụng nghi đình (Kim Tử Long, Tài Linh): 24:52, 26:27
  Anh hùng Chiêu Anh quán: 28:18
  Thất thủ Cô Tô thành: 29:03, 30:10, 30:51
  Vụ án Hồng phi: 32:25, 33:27, 36:00, 38:38
  Vụ án Vương Ngọc Tuyền: 41:03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *