Site Overlay

Lê Tứ gặp đàn như cá gặp nước , không ca là bịnh á … 😃😃😃

13 thoughts on “Lê Tứ gặp đàn như cá gặp nước , không ca là bịnh á … 😃😃😃

  1. Theo nhận xét của riêng tôi.so với những ns hiện tại,thì ns lê tứ có một giọng hát và làng hơi tuyệt vời nhất.cộng thêm cái tâm và sự đam mê,yêu nghề .thì rất xứng đáng nsut.thật tuyệt vời ns lê tứ ơi!!!chúc sức khỏe a lê tứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *