Site Overlay

Khi Ba Heri được người trong nhà trọ thích#giadinhlaso1p2tap43
#giadinhlaso1p2tap19+20+21
Đăng ký kênh để xem những tập tiếp theo nhé
Cảm ơn các bạn đã xem ! Lưu ý: Julien Kang không sở hữu tất cả tư liệu được sử dụng trong video này We do NOT own all the materials as well as footages used in this video. Please contact thainguyen9069@gmail.com for copyright matters! Lưu ý: Julien Kang không sở hữu tất cả tư liệu được sử dụng trong video này We do NOT own all the materials as well as footages used in this video. Please contact thainguyen9069@gmail.com for copyright matters!
#julienkang #jungeumjulienkang #herijulienkang #herivashine #jihoonvajungeum

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://kvsulur.org/category/bat-dong-san/

13 thoughts on “Khi Ba Heri được người trong nhà trọ thích

  1. Dù Heri đanh đá nhưng bảo vệ đồ của mình rất đúng. Ghét nhất những đứa tự tiện đụng đồ mình khi đi vắng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *