Site Overlay

Dân Ca Ví Giặm Xứ NghệTổ khúc Dân Ca Ví Giặm Xứ Nghệ bao gồm những ca khúc “Bác Hồ Với Quê Hương Xứ Nghệ”, “Tự Hào Doanh Nghiệp Doanh Nhân”, “Lung Linh Hoàn Quê Xứ Nghệ” và Trọn Tình Ví Giặm”.

Biểu diễn bởi CLB Dân Ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh tại TpHCM ngày 28-09-2019 tại Đại hội nhiệm kỳ V – Hội Doanh Nghiệp Nghệ Tĩnh tại TpHCM.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kvsulur.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *