Site Overlay

Cải lương Cung đàn lỗi nhịpCải lương Cung đàn lỗi nhịp
Soan giả: Yên Hà
Biên tập thực hiện: Hoàng Huy
Đạo diễn: Hoài Nhân – Anh Kiệt
Âm nhạc: Thái An
Cổ nhạc: Văn Hải
Âm thanh: Hồng Danh
Chủ nhiệm: Nguyễn Thành
Nghệ sĩ:
Minh Vương: Minh
Hoài Thanh: Tám
Duy Phương: Út Thuốc Rê
Giang Châu: Ông Hai
Thanh Vân: Bà Hai
Linh Huệ: Thảo
Thanh Hằng: Hiếu
Hồng Nga: Tám Salem
Phượng Nhung: Hồng
Chi Lăng: Cảnh sát
Bình Tinh: Bé Tâm

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

2 thoughts on “Cải lương Cung đàn lỗi nhịp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *