Site Overlay

Bị Ma Quan Hệ Và Sau Đó Mang Thai – Chuyện hy hữu có thật ! – Couple K Tâm Linh Số 3

43 thoughts on “Bị Ma Quan Hệ Và Sau Đó Mang Thai – Chuyện hy hữu có thật ! – Couple K Tâm Linh Số 3

 1. 🍚🍱🍱🍘🍘🍟🍘🍕🍱🍚🍙🍝🍲🍕🍲🍕🍝🍕🍚🍕🍚🍝🍟🍚🍕🍚🍕🍚🍕🍚🍕🍚🍱🍚🍕🍚🍕🍚🍱🍚🍚🍱🍚🍱🍚🍕🍚🍱🍺🍱🍚🍱🍚🍱🍚🍚🍕🍺🍕🍺🍕🍚🍱🍺🍱🍺🍚🍱🍚🍱🍺🍱🍚🍱🍚🍱🍚🍱🍚🍱🍚🍚🍱🍚🍱🍚🍱🍚🍱🍚🍚🍝🍕🍚🍙🍚😎🍚🍕🍚🍚🍕🍚🍕🍚🍕🍚🍕🍚🍕🍚🍕🍚🍕🍱🍕🍚🍚🍕🍚🍚🍟🍚🍕🍚🍚🍟🍚🍕🍚🍕🍱🍚🍚🍱🍚🍱🍚🍜🍦🍜🍦😃🍦🍲🍟🍺😎🍦🍜🍜🍦🍺😄😄🍺😎🍺🍺🍕

 2. Chị kể e sợ, ko dám ik toilet muốn tè ra quần luôn😭😭😭
  Tối ngủ nhớ khóa cửa cho chắc, lấy đồ che lại nhá 😂😂😂😂

 3. thiệt luôn nghe cũng sợ và cũng thấy kì. nhưng t thấy thật sự, ma có lòng thật… Bế con đi theo, t nghe t thấy tội thật sự luôn. bế con đi theo lúc nào cũng vậy. t nghe thấy thương

 4. Giống mấy câu chuyện trên mạng ghê á. Hồi lâu mình có lên fb đọc. Mấy chuyện tâm linh có thật

 5. Nhưng cũng tội "anh ấy" lắm!! Nếu mình yêu mà bị ngăn cản thì rất rất (nói thiệc ) đau đớn!!

 6. 🌺Hiếu Thảo Cha Mẹ là Đệ Nhất Đức,Đệ Nhất Thiện🌺Tu là Cõi Phúc,Tình là Dây Oan,Hợp Rồi Sẽ Tan🌺Yêu là Khổ❤🖤Ái Tình là Nguyên Nhân của Khổ Đau,Sanh Tử🌺🖤Người Buông Bỏ Được Ái Tình Mới Là Người Khôn Ngoan,Giác Ngộ🌺
  🌺Phật ở Đâu Xa,Phật ở Tại Lòng Ta🌺🖤Ma Ma Phật Phật Cũng Tại Ta,Phật Ma Khác Nhau Chổ Chánh Tà🌺Ăn Chay🥗Sống Thiện Không Bao Giờ là Thiệt Thòi🌺
  🖤Ma,Quỷ,Thần,Thánh,Tiên,Phật,… là Có Thật nhưng "Ma Não,Tâm Ma – Tham Sân Si Mạn Nghi Ác Kiến Thân Kiến Biên Kiến"trong Tâm của Chúng Ta Còn Nguy Hiểm Hơn và Khó Chế Ngự Hơn Ma,Quỷ bên Ngoài Nhiều🌺🖤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *