Site Overlay

Lên ghềnh ngắm toàn cảnh mũi né. Hơi ghê vì đây là khu nghĩa địa của bà con làng chày.

1 thought on “Lên ghềnh ngắm toàn cảnh mũi né. Hơi ghê vì đây là khu nghĩa địa của bà con làng chày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *