Site Overlay

KHÁM PHÁ CÔNG VIÊN OZO, PHONG NHA KẺ BÀNGWorld Heritage Site in Viet Nam, Công viên Ozo nằm trong quần thể VQG Phong Nha-Kẻ Bàng là khu công viên đầu tiên khai thác hệ thống trò chơi trên cây và dưới nước độc đáo, có hệ thống trò chơi trên cây dài nhất Việt Nam và cũng là một trong những công viên nằm trong rừng nguyên sinh đầu tiên ở Việt Nam.
#disanthegioi #phongnha #khamphathiennhien

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

17 thoughts on “KHÁM PHÁ CÔNG VIÊN OZO, PHONG NHA KẺ BÀNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *