Site Overlay

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUEEN MEDIA VIỆT NAMChúng tôi xin đính chính lại những người già đầu rồi còn chơi xấu sau lưng chúng tôi. Nếu muốn đến trực tiếp công ty chúng tôi gặp đừng chơi trò ném đá sau lưng. Thây họ làm ăn rồi bày trò đăng công ty họ lừa đảo này kia. Chúng tôi biết là ai làm nhưng chúng tôi không chấp những người nhỏ nhen như vậy.thời gian rãnh đấy để làm những việc thiện hay đọc 1 quyến sách có ý nghĩa hơn.Ai làm thì họ tự gieo nghiệp cho mình mà thôi.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kvsulur.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *