Site Overlay

Cải Lương Xưa : Sân Khấu Về Khuya | Thanh Sang , Phượng Liên , Ngọc Giàu , Thanh Kim Huệ

9 thoughts on “Cải Lương Xưa : Sân Khấu Về Khuya | Thanh Sang , Phượng Liên , Ngọc Giàu , Thanh Kim Huệ

  1. Tôi thây phương liên vào vai giáng hương là hơp nhất…ko ai hay hơn cô.ngày xưa thanh nga đã hát rồi tới mỹ châu

  2. NS Thanh Kim Huệ đóng vai này hay quá giọng ca thì không lẩn vào bất kỳ ai.Giọng ca vàng Thanh kim huệ thuộc lớp thế hệ vàng cùng với Lệ thủy Mỹ châu Phượng liên Ngọc giàu và Bạch tuyết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *