Site Overlay

BỘ TIỀN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 1966/1975(MONEY SETS FOR THE SOUTHERN 1966/1975)BỘ TIỀN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 1966/1975.
-Những đồng tiền được đưa vào sử dụng tạm thời sau ngày thống nhất đất nước, do chiến thắng thần tốc, nên chưa thống nhất quốc hiệu (CHXHCN Viet Nam), chờ đến đại hội đảng lần thứ IV tháng 12.1976 mới hiệp thương thống nhất. Nên trên các tờ tiền này chỉ in dòng chữ “Ngân Hàng VN” và “Giấy Bạc Ngân hàng VN”
– Sau khi hoàn thành giải phóng miền Nam, do chiến thắng quá thần tốc, ta chưa có thời gian và điều kiện chuẩn bị phát hành tiền cách mạng, nên ngày 9.5.1975, Trung ương Cục ra Chỉ thị số 03.CT/75 cho phép nhân dân vẫn được sử dụng các loại tiền của chế độ Saigon cũ để tạm thời bảo đảm sinh hoạt bình thường.
-Ngày 6.6.1975, CPCMLTCHMNVN cho phép NHQGVN của Saigon cũ được hoạt động ngay trong thời kỳ Quân quản, làm Ngân hàng Trung ương của miền Nam, Ủy ban Quân quản đã chủ động phát huy thắng lợi, cải tạo nếp cũ để đảm bảo trật tự khôi phục kinh tế…
Tình hình chung dần dần đi vào ổn định nên ngày 1.8.1975, Trung ương Cục ra thông tri số 18.TT.75 chuyển các Ủy ban Quân quản thành Ủy ban Nhân dân Cách mạng ở các tỉnh thành phố để đi vào quản lý bình thường. Và đến ngày 21.9.1975 CPCMLTCHMNVN ra Quyết định số 12.QĐ cho phép NHQGVN phát hành các loại tiền “Ngân hàng Việt Nam” đã in từ 10 năm trước, đồng thời tổ chức kê khai và thu đổi tiền của Chính phủ Saigon cũ: từ Đà Nẵng vào Nam cứ 1 đồng tiền cách mạng thu đổi 500đ tiền Saigon cũ…
Hệ thống tiền giấy của Chính phủ Cách mạng Lâm thời gồm 8 loại: 10xu, 20 xu, 50 xu, 1đ, 2đ, 5đ, 10đ và 50đ mặt trước chỉ ghi hàng chữ “Ngân hàng Việt Nam”, mặt sau cũng chỉ ghi “Giấy bạc Ngân hàng Việt Nam” và năm in 1966 mang các hình ảnh sản xuất chiến sự ở miền Nam…
Ngày 14.10.1975, Hội nghị tổng kết công tác thu đổi tiền Saigon và phát hành tiền “Ngân hàng Việt Nam”, đánh giá kết quả đối chiếu với số liệu của NHQGVN thì thu đổi được khoảng 70%, số 30% còn lại một phần do mất mát hư hỏng trong chiến tranh, một phần lớn cũng do các nhà tư sản mại bản ở Saigon không chịu kê khai sợ lộ tung tích…
Riêng tỉnh Thừa Thiên – Huế bị cách miền Nam bởi đèo Hải Vân thườn thượt, là nơi tiếp giáp giữa hai miền nên lúc đầu bị bỏ quên, không thuộc Ngân hàng Trung ương nào cả: hỏi NHNNVN miền Bắc thì chỉ vào Nam, hỏi NHNNVN ở miền Nam thì được chỉ ra Bắc… Nhiều cuộc họp quan trọng về ngành Ngân hàng không miền nào triệu tập cả nên hệ thống ngân hàng ở Huế phải tự tổ chức giải quyết theo mô hình miền Bắc… Do vậy, từ Quảng Trị vào Huế thì đổi tiền Saigon cũ cứ 1000đ thì được lấy 3 đ tiền miền Bắc.
Như vậy, cùng thời điểm cuối năm 1975, nước Việt Nam tuy đã thống nhất nhưng tạm thời có 2 chế độ tiền lưu hành song song: từ đèo Hải Vân trở ra thì dùng hệ thống tiến của NHNNVN như đã kể, từ đèo Hải Vân trở vào thì dùng hệ thống tiền của CPCMLTCHMNVN, với tỉ giá 1 đồng tiền Bắc = 0,8 đồng miền Nam. Vì có sự chênh lệch tỉ giá như vậy, và trong quá trình lưu thông tiền tệ giữa 2 miền còn có những đặc điểm riêng do tình hình mới giải phóng, nên các cán bộ hoặc bộ đội công tác vào Nam ra Bắc thường có sự đổi chác với giá cả chợ đen tạo khoảng tiền lời riêng: ví dụ như cán bộ nhà nước đem tiền Bắc vào Nam mua đồ cho dân thì tính tỉ lệ 1:1, người dân miền Nam đưa tiền cho cán bộ 1 đồng Nam thì tính ăn 1 đồng Bắc nhưng khi cán bộ thanh toán với Nhà nước thay vì tính 1 đồng Bắc thì chỉ có 8 hào Nam, như vậy có lời được 2 hào Nam…
Sau khi Hội nghị hiệp thương thống nhất hai miền Nam Bắc , hơn 20 năm chia cắt từ Hiệp định Geneve 1954 bằng việc hiệp thương của hai nhà nước tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam từ sau 30 tháng 4 năm 1975 là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Miền nam Việt Nam thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, trong đại hội Đảng lần thứ 4, tháng 12-1976, tại Hà Nội, chính phủ nước CHXHCNVN quyết định thống nhất tiền tệ trên toàn quốc, cả nước thực hiện hệ thống ngân hàng một cấp là NHNNVN.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

10 thoughts on “BỘ TIỀN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 1966/1975(MONEY SETS FOR THE SOUTHERN 1966/1975)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *