Site Overlay

Về Phòng Trọ Ngày Xưa Chơi Và Đi Ăn Kem Dát Vàng Cùng Tuyết – Tiền Zombie v4

29 thoughts on “Về Phòng Trọ Ngày Xưa Chơi Và Đi Ăn Kem Dát Vàng Cùng Tuyết – Tiền Zombie v4

  1. 3:25 khung cảnh còn đây mà người đâu, đờ mờ câu nói văn thơ bay bướm thế mà đọc theo phong cách mấy bà bán rau ngoài chợ.

  2. BỐ ÔNG , ĂN RAU MUỐNG LUỘC CHẤM NƯỚC MẮM CÒN KÊU. MÉ ÔNG MÀ ĂN THỊT THÀ CÁ MẮM VÀO NỮA BÉO CÓ CỜ HÓ NÓ NHẬN RA ÔNG LÀ TIỀN ZOMBIE NGOÀI CÁI GIỌNG CỦA ÔNG RA :))0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *