Site Overlay

THVL | Chuyện cảnh giác: Chiêu lừa tại phòng trọ số 5

21 thoughts on “THVL | Chuyện cảnh giác: Chiêu lừa tại phòng trọ số 5

  1. Dàn cảnh rất hay, nhưng vẫn thiếu xót cô bé lột vàng bà chủ không đeo bao tay nên công an lấy dấu tay bắt vẫn được như chơi.hahah

  2. Tại bà chủ nhà trọ này ngu tin tưởng người lạ mà ko động não, đi thu tiền trọ hay vô xem lại việc gì đó theo yêu cầu của nó thì phải có sự đề phòng, nó chưa giết chết là còn may đấy!.. 😲😲😲☻☻☻🙄🙄🙄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *