Site Overlay

Lê Thanh Hải đang đàm phán với nhưng Cty SÂN SAU nào để nộp lại ngân sách hơn 2.600 tỷ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *