Site Overlay

một ngày thật chill ở đảo Bình Hưng | xin chào, Nha Trang!🌊 ngày thứ hai ở Nha Trang cả đám lái xe bon bon đi tàu viu viu ra bãi Cây Me ở đảo Bình Hưng, thiệc là hên lúc đó nguyên bãi vắng teo hổng có ai chụp choẹt cũng đã mà nghịch nước cũng đã nữaaaa. lúc nằm lênh đênh trên biển xung quanh là bạn bè cười giỡn chí choé mình đã nghĩ ước gì những ngày mùa hè này được kéo dài mãi thoiii
🌊 chơi mệt rồi lên ăn tôm hùm ăn hải sản chill tại bè thích ơi là thích. đây chắc là ngày mình thích nhất chuyến này!
🌊 it is not where you go, but who you travel with 😡
#cheesyberry #travelandchill #nhatrangvlog
🎼 M U S I C 🎼
☀️ M y S u m m e r L o v e
Url:
☀️ A s L e a v e s F a ll
Artist: @iksonofficial

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

1 thought on “một ngày thật chill ở đảo Bình Hưng | xin chào, Nha Trang!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *