Site Overlay

Trích Đoạn Múa Rối Nước Vợ Chồng Ông Lão Chăn Vịt.Xin chào tất cả các bạn.
Múa rối là loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống. Những thước video lưu truyền lại . Nên mình quay lại trích đoạn Vợ chồng ông lão chăn vịt.
Mình cũng biết nói thế nào cho hay , hãy xem và ủng hộ kênh của mình .
Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

1 thought on “Trích Đoạn Múa Rối Nước Vợ Chồng Ông Lão Chăn Vịt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *