Site Overlay

Cô Gái Bán Don- Quảng Ngãi Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

8 thoughts on “Cô Gái Bán Don- Quảng Ngãi Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

  1. Chuyen cua nguoi xua that nhe nhang, nhung lai dat dao lang lang cai tinh nguoi voi nguoi. Nhung tam hon dep se luon tim duoc nhau cho du khong gian va thoi gian co lam dai them thuong nho.
    Cam on nha van Hao Nhien va com on Anh Nghe lu, nhung con nguoi voi tam long dep.

  2. Cộng sản là cạn bã của xa hội. Cần phải tiêu diệt và hủy diệt trên 4 nước còn xót lại trên thế giới văn minh ngày này

  3. 3/// kg mang đến cho dân Việt nổi ô nhục như ngày hôm nay , lá cờ ba que hảnh diện kg làm cho dân Việt ngu như bầy chó sói biết táp , biết ngửa tay xin cùng khắp năm châu bốn bể , lá cờ ba que vẩn tự hào ăn trên ngồi trước có ỉa ra thì củng nằm trong cầu tiêu kg rớt lại cho lủ chó đói đang thèm táp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *