Site Overlay

Chạy thử Honda CB150R 2019 Exmotion | Mekong today

27 thoughts on “Chạy thử Honda CB150R 2019 Exmotion | Mekong today

  1. Anh em nào rành cho mình hỏi máy này giống Winner không? Khi chạy tốc độ cao nó có bị đờn tằn tằn khi hết vòng tua không?

  2. Chạy mà xe hiện 0 km/h, tức là cửa hàng pass đông hồ công-tơ-met. Ngừoi mua chiếc xe này sẽ kg phát hiện xe này dc dùng chạy thử, vụ này là sao anh em?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *