Site Overlay

Trích Đoạn – Lưu Kim Đính Chiêu Phu – NS Vũ Linh Ft Trinh Trinh | Cải Lương Hồ Quảng Hay

16 thoughts on “Trích Đoạn – Lưu Kim Đính Chiêu Phu – NS Vũ Linh Ft Trinh Trinh | Cải Lương Hồ Quảng Hay

  1. Trích đoạn này Vũ Linh hát đuối quá. Thật ra tôi rất ái mộ Vũ Linh qua các tuồng Giũ áo bụi đời, Hòn Vọng phu, Lương Sơn Bá… Nhưng với vở này thì thật sự thua xa Điền Thanh và Bạch Lê.

  2. Có ai đã từng xem lưu kim đính của đoàn minh tơ thâp niên 80 ko do điền thanh bach mai bach lê thanh thế đóng .nó cự kì xuất sắc.điền thanh vũ đạo hay lắm và nam tính nữa vũ linh nhìn láo láo sao đó nói chung vũ linh ko nam tính như điền thanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *