Site Overlay

Tàu chiến nước ngoài đi vào lãnh hải của Việt Nam thì Hải quân ta có được quyền nổ súng không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *