Site Overlay

Nếu là điệp viên thì ông Trọng là điệp viê của cơ quan nào?Đăng ký để xem nhiều Video:
Nếu là điệp viên thì tất nhiên ông Nguyễn Phú Trọng không thể là điệp viên của tình báo Việt nam, mà chỉ có thể là của nước ngoài. Đây cũng chỉ là nghi ngờ chứ không thể khẳng định chắc chắn được.
#HTVN # NguyenPhuTrong #GianDiep

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

3 thoughts on “Nếu là điệp viên thì ông Trọng là điệp viê của cơ quan nào?

  1. Nếu là điệp viên thì tất nhiên ông Nguyễn Phú Trọng không thể là điệp viên của tình báo Việt nam, mà chỉ có thể là của nước ngoài. Đây cũng chỉ là nghi ngờ chứ không thể khẳng định chắc chắn được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *