Site Overlay

Lăng ông Nam hải – Huyền bí cặp cá Ông khổng lồ ở bờ biển Thạnh Phú

2 thoughts on “Lăng ông Nam hải – Huyền bí cặp cá Ông khổng lồ ở bờ biển Thạnh Phú

  1. Vua gia long sắc phong thần nam hải là có thật tổ chức biển vàm láng gò công đông ngày xưa tổ chức ngày 14 15 16 tháng 5 âm lịch nhưng sau này tổ chức vào ngày 10/3 âm năm nào ngày này tụi em đều đi múa lân nghinh ông hết đó anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *