Site Overlay

Karaoke [Hát chèo] Thêm thắm tình ta (song ca) | Điệu: Đường trường bắn thướcKaraoke Hát chèo Thêm thắm tình ta
Soạn lời: XUÂN MẬT
Theo điệu: Đường trường bắn thước
KaraOke: Xakura

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Bấm vào link để đăng ký kênh:

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Facebook:

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

2 thoughts on “Karaoke [Hát chèo] Thêm thắm tình ta (song ca) | Điệu: Đường trường bắn thước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *