Site Overlay

Đoàn Cổ Nhạc Quê Hương (1)Đoàn Cổ Nhạc Quê Hương gồm các nghệ sĩ tài tử (không chuyên nghiệp) tại vùng Hoa Thịnh Đốn yêu mến Cổ Nhạc Miền Nam và Cải Lương. Mặc dù không chuyển nghiệp, nhưng với tinh thần gìn giữ bộ môn Cổ Nhạc Miền Nam, quý anh chị em đã tụ họp lại để phổ biến những vở tuồng cải lương bất hủ của Miền Nam qua các trích đoạn với khả năng và phương tiện thích hợp.
Đoàn Cổ Nhạc Quê Hương vùng thủ đô gồm các nam nữ nghệ sĩ cư ngụ tại Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia.
Vào ngày 15/9/2019, Đoàn Cổ Nhạc Quê Hương đã tổ chức Lễ Cúng Tổ Cải Lương tại Falls Church, Virginia, nhân dịp này các nghệ sĩ đã cống hiến đồng hương trong vùng một chương trình ca-vũ-nhạc-kịch rất phong phú.
Kính mời quý vị xem 3 đoạn phim do BB&Liêm – THVN/ HTĐ thu hình và edit. Đây là đoạn phim 1.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *