Site Overlay

Giổ Tỗ Ngành Sân Khấu Cải Lương – TTVH – Huyện Châu Thành Tổ Chức 2019

1 thought on “Giổ Tỗ Ngành Sân Khấu Cải Lương – TTVH – Huyện Châu Thành Tổ Chức 2019

  1. Nhân dịp ngày 12 tháng 08 âm lịch hàng năm anh em clbdctt tề tựu về cúng tổ, nhầm tri an tổ nghiệp, tôn sư trọng đạo, bậc tiền nhân sáng lập ra môn Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ Việt nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *