Site Overlay

Nội soi dạ dày, lấy bệnh phẩm xét nghiệm tìm vi khuẩn Helicobacter Pylori ( Gastroscopy and Hp test)

1 thought on “Nội soi dạ dày, lấy bệnh phẩm xét nghiệm tìm vi khuẩn Helicobacter Pylori ( Gastroscopy and Hp test)

  1. m thấy thuờng thì lấy 2 mảnh sinh thiết,trực tiếp mình đã là 1 miếng dương tính và 1 miếng âm tính vs URECLOTES bn nhe. trừ những trường hợp b.nhan kích thích hay khó lấy 2 mảnh mới lấy 1 miếng thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *