Site Overlay

KINH THÁNH CÓ CẤM UỐNG RƯỢU KHÔNG? – Mục sư Dương Quang Thoại – 24.8.2019KINH THÁNH CÓ CẤM UỐNG RƯỢU KHÔNG?
24.8.2019

1. Tranh luận về rượu: “Cấm uống” hay “Cấm say”?
Trả lời ngay: Kinh Thánh cấm say rượu, chớ không cấm uống rượu. Nhưng, một người tự nguyện thuộc về Chúa thì không uống rượu!

– Châm-ngôn 20:1. Rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào; Phàm ai dùng nó quá độ, chẳng phải là khôn ngoan.
– Châm-ngôn 23:31, 32. Chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly, và tuôn chảy dễ dàng; 32 Rốt lại, nó cắn như rắn, chích như rắn lục.

2. Bối cảnh và từ ngữ.
– Bối cảnh của người Y-sơ-ra-ên: Chăn nuôi: cừu dê, trồng trọt: cây nho. Nước nho chưa lên men trở thành thức uống phổ thông.
– Nô-ê say rượu. Lót bị chuốc rượu. Sáng-thế ký 9:21. Người uống rượu say, rồi lõa thể ở giữa trại mình. Sáng-thế ký 19:32. Hè! Chúng ta hãy phục rượu cho cha, và lại nằm cùng người, để lưu truyền dòng giống cha lại.

– Từ ngữ “Rượu” trong Kinh Thánh không phân biệt nước nho lên men hay chưa lên men và mức độ lên men. Nước nho, rượu nho, được dùng chung từ ngữ. Nước nho của lễ tiệc thánh.
– Dân-số ký 18:12. Ta cũng đã ban cho ngươi những vật đầu mùa mà dân Y-sơ-ra-ên sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va, hết thảy phần dầu, rượu ngọt và lúa miến nhứt hạng.

Trong tiệc cưới Ca-na, Chúa hóa nước thành rượu hay nước nho?
Giăng 2:6-10. Vả, tại đó có sáu cái ché đá, định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa hai ba lường nước.
(Một lường=38lít, vậy khoảng gần 100 lít – nửa thùng phuy x 6 ché = khoảng 600 lít)
7 Đức Chúa Jêsus biểu họ rằng: Hãy đổ nước đầy những ché nầy; thì họ đổ đầy tới miệng. 8 Ngài bèn phán rằng: Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. 9 Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu, bèn gọi chàng rể, 10 mà nói rằng: Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì kế đến rượu vừa vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ.

3. Một tiêu chuẩn sống cao hơn
Thầy tế lễ, người Na-xi-rê, có tiêu chuẩn biệt riêng cho Đức Chúa Trời, không uống vật làm cho say!

Lê-vi ký 10:9. Khi nào vào hội mạc, ngươi và các con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tánh say, e phải chết chăng: – ấy là một mạng lịnh đời đời, trải các thế đại.

Dân-số ký 6:1-3. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: khi hứa nguyện Na-xi-rê đặng biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va, 3 thì phải kiêng cữ rượu và vật uống say; chẳng nên uống hoặc giấm rượu, hoặc giấm của vật uống say; lại cũng chẳng nên uống một thứ nước nào bằng trái nho, hay là ăn nho tươi, hoặc nho khô.

Các Quan-xét 13:4. Vậy, từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch; (mẹ Sam-sôn)

Lu-ca 1:15. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa; không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. (Thiên sứ nói với mẹ của Giăng Báp-tít)

Phục-truyền luật-lệ ký 29:5, 6. Ta đã dẫn dắt các ngươi bốn mươi năm trong đồng vắng, áo xống không cũ trên mình ngươi, giày không mòn dưới chân ngươi; các ngươi không có ăn bánh, uống rượu hay là vật chi say, để cho biết rằng ta, Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của các ngươi.

Thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa, chúng ta không có quyền muốn ăn uống gì tùy thích!

1 Cô-rinh-tô 6: 19-20. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, … và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? 20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 5:18 18 Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Vì sao Phao-lô khuyên Ti-mô-thê thỉnh thoảng uống chút rượu?
I Ti-mô-thê 5:23. Đừng chỉ uống nước luôn; nhưng phải uống một ít rượu, vì cớ tì vị con, và con hay khó ở.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

38 thoughts on “KINH THÁNH CÓ CẤM UỐNG RƯỢU KHÔNG? – Mục sư Dương Quang Thoại – 24.8.2019

 1. Đúng rồi đó, con cái Chúa đừng có uống rượu, dù ít cũng không uống, bài giản của mù sư rất tốt ,cản ơn Chúa

 2. Nhấp moi, uống ít, uống nhiều thi cung la uống.. Deu la sai ..chua jesu ko khuyến khích dieu do cho chung ta phai dùng

 3. Đúng
  Cho dù theo chúa hay không theo mọi người ai cũng có thể uống được rượu, nhưng đừng vui quá mà quên về nhà.
  Bài giảng của mục sư là tôi hoàn toàn nhất trí nghe và chia sẻ.

 4. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Mục sư, tôi là người mới theo Chúa vài năm nay, trước đây tôi vẫn nghĩ theo lời kinh thánh và theo lời một số anh em đi trước cho rằng được phép sử dụng nhưng không được phép say, nên thỉnh thoảng đôi lúc tôi có làm 2, 3 ly với bạn bè và người nhà, vì bạn bè và người nhà tôi không ai theo đạo nên tôi khó tránh, hôm nay tôi vô tình thấy được bài giảng của Mục sư nên tôi đã hiểu hơn về rượu, tôi sẽ cố gắng tập tránh xa tuyệt đối rượu.
  Nguyện xin Chúa luôn ở bên và ban phước cho Mục sư. Amen!

 5. bài giảng thực tế.cam on ms. muc su oi! nếu được cho bài giảng về hôn nhân gia đinh và thực trạng tình trạng ly dị tràn lan như hiện nay nó quá nhiều.

 6. Cam on ms da giang su diep nay .toi hieu duoc tu ruou trong kinh thanh la bao gom nuoc nho ep vanuoc nho da len men .moi thac mac cua toi duoc giai toa .toi hoan toan amen su diep cua ms vi su diep nay trung thanh trong Loi Chua .toi da duoc Chua Jesus giai cuu khoi tat nghien ruou ,va toi nghi rang nhung ai da duoc giai cuu khoi tat nay se chac chan vui mung trong Loi Chua day ve ruou .Cam on ms nhieu.

 7. Cảm ơn Chúa vì được nghe bài chia sẻ của MS! Xin Chúa ban ơn trên chức vụ của MS ngày càng tấn tới trong ân điển Ngài. Cá nhân tôi cũng không uống rượu (để mục đích say ), nhưng cách diễn giải của MS trong vấn đề rượu thì tôi thấy chưa được thuyết phục (về mặt cá nhân tôi), logic không được chặt chẽ như những bài khác của MS trình bày, theo quan điểm dựa trên nền tảng là Lời Chúa. Vd: chổ uống rượu được thì MS cho là nước nho (tiệc cưới Ca-na), chổ uống không được thì MS bảo đó là rượu mạnh mà không dẫn chứng từ ngữ của Kinh Thánh nguyên ngữ ra. Nếu là phỏng đoán thì MS phải nói là đoán, còn nếu xác nhận thì phải có dẫn chứng nguyên ngữ ủng hộ quan điểm của MS đang trình bày, nếu được như vậy thì thật tốt. Cá nhân tôi không xem MS là nhà thuyết giảng mà MS như là nhà giáo Cơ Đốc. Mà giáo dục thì ngoài định hướng ra thì quan trọng là phô bày lẽ thật, cho dù lẽ thật có khác quan điểm văn hoá vùng miền, dân tộc…Nếu MS có nghe lại bài tâm tình này mà vẫn giữ quan điểm như vậy, thì tôi xem như chưa có ý kiến gì cùng MS. Trên hết, tôi cầu xin Chúa ở cùng, soi sáng cho MS cùng gia đình!

 8. Bài của MS rất hay .Tôi ko theo phe uống rượu nhưng có thắc mắc Tất cả do xh tao nên con người ko tốt Người xưa cũng nói "Nam vô tửu như kỳ vô phpng" Chúa ko cho ta gần ma quỷ vì sợ nỏ cám dỗ Nhưng sao ko nói rằng Ta ko sợ ma quỷ vì ta có Chúa Hãy tu dưỡng cho tốt đúc tin cho vững thì dầu có ăn đồ cúng cũng ko sao hết Cám ơn MS Cầu Chúa luôn ở cùng MS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *