Site Overlay

[ KARAOKE HÁT CHÈO] NGHĨA TÌNH PHỤ TỬ (TONE NỮ)

1 thought on “[ KARAOKE HÁT CHÈO] NGHĨA TÌNH PHỤ TỬ (TONE NỮ)

 1. NGHĨA TÌNH PHỤ TỬ
  Ngâm:
  Cha ơi, công đức cao vời
  Làm sao đong đếm giữa đời được đây ?
  Sông dài, biển rộng, trời mây
  Thương cha khó nhọc hao gầy tháng năm
  Theo điệu: Nhịp đuổi

  1)Biết bao ấy là ì/ ì bao/ vất vả ì/
  Thầm lặng mà/ tình ì cha i/
  Ới/ i ì/ i biết bao vất/ vả/ cuộc /i ì đời /i ì i i í/ i ì i (LK4)

  2) Biết bao vất/ i vả/ cuộc i đời/
  Công i /cha/ nghĩa mẹ/ nụ/ cười/ của í con/
  Ới i tình/ cha/ sưởi ấm lòng ì/ ì con/
  Hi sinh tất ì cả/ tình phụ tử ì/ đầy vơi/
  Ới/ i i ì/ i con luôn ghi/ nhớ/ những/ i ì lời/ i ì i i í/ i ì i(LK4)

  3) Con luôn ghi/ nhớ/ những lời/
  Vững/ tâm /bền chí/ sáng i/ ngời/ tương í lai/
  Ơi i làm/ con/ nhận rõ điều ì /ì sai/
  Ân tình nhân nghĩa ì/ dũng tài ì/ khoan dung/
  Ới/ i ì/ i đức tâm trung / hiếu/ đi/ i ì cùng/ i ì i i í/ i ì i(LK4)

  4) Đức tâm trung/ hiếu/ đi cùng/
  Cù/ lao/ chín chữ/ ghi/ cùng/ khắc sâu/
  Ơi í đời/ cha/ vất vả vì ì/ ì đâu/
  Mong con thành đạt ì/ khổ sầu/ đi qua/
  Ới/ i ì/ i tình cha sâu/ đậm/ không nhạt /i ì nhòa/ i ì i i í/ i ì i(LK4)

  5) Tình cha sâu/ đậm/ không nhạt i nhòa/
  Nhớ/ thời/ thơ ấu/ cha mua /quà /cho í con/
  Ơi í giờ ì/ đây/tóc cha bạc ì /ì thêm/
  Bao hi vọng ì/ mong chờ/ì các con/
  Ới/ i ì/ i tình cha ấm/ áp /mãi/ i ì còn /i ì i i í/ i ì i

  Ngụy Văn Hai (Tháng 6/2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *