Site Overlay

Hồ Suối Dầu Cam Lâm Địa Điểm Du Lịch Bụi Nha Trang Hoang Sơ

11 thoughts on “Hồ Suối Dầu Cam Lâm Địa Điểm Du Lịch Bụi Nha Trang Hoang Sơ

  1. Hồ suối dầu thuộc huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa. Hồ chỉ các suối đá giăng vào km, hồ này rất rộng cung cấp nước cho cả huyện.

  2. Lòng rộng bao la ,tích nước đầy
    giữ nguồn mạch sống giúp muôn dân.
    ( chào Hana ,chúc Hâna mạnh khỏe và thành công)

  3. Hồ Suối Dầu rộng rãi, và view rất là đẹp! Một công trình nhân tạo rất có ích cho việc nuôi trồng của bà con bạn nhỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *