Site Overlay

Karaoke chèo Tone Nữ- DUYÊN TRĂM NĂM- Soạn lời: An Hai MinhHạnh Phúc Trăm Năm – hát chèo
Theo điệu: ĐTBT
Soạn lời: An Haiminh, ngay 4-4-2019
Nói thơ:
Duyên trăm năm
chỉ thề kết tóc
Nghĩa Phu Thê
đầu bạc răng long
Hôm nay làm lễ tơ hồng
Chúc cho nghĩa vợ
tình chồng bền lâu
Ngâm:
Chúc cho chú Rể cô Dâu
Chúc cho hai Họ
Con đầu cháu xinh.
mở :
Duyên lứa đôi tiền định ì
trời xe i i i í ì ì i.
Mai Trúc thiên duyên i,
phỉ nguyền sánh đôi Loan Phụng ì,
đẹp đôi kết tóc tơ hồng.
Mơ ước bao năm i,
chung gối chăn i một nhà
Hạnh phúc vỡ oà,
ngày lành tháng tốt xe hoa
Vạn lời ca, Ngàn câu chúc,
đôi uyên ương hạnh phúc
đến bạc i ì đầu ì i i i í i ì.
Trổ 2
Sao xứng với câu:
Rể hiền Dâu thảo ì ,ì i i i ới i ì.
Trai lớn khôn i,
gái i ngoan nên vợ chồng
Ai cắt chữ hồng ì,
khéo lồng tên quấn cùng tên
Nội ngoai đôi bên
gắn bó nay chung con,
chung cháu thoả i ì lòng ì i i i í i ì.

Noi Thơ:
Ước mơ nên vợ thành chồng
Thì nay đôi sợi
chỉ hồng xe xăn
Ước mơ chung gối chung chăn
Thì nay mai trúc
loan cành bên nhau.
Trổ 3
Hạnh phúc hôm nay,
là nhờ công cha nghĩa mẹ ì
mà nên trái chín trên cành.
Nay đã lớn khôn,
nhớ công ơn trọn đời
Nhớ lấy những lời,
răn dạy hai đấng song thân
Vịn hồng ân vun đắp,
sống sao cho đẹp nghĩa
vẹn iì tình ì i i i í i ì…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

1 thought on “Karaoke chèo Tone Nữ- DUYÊN TRĂM NĂM- Soạn lời: An Hai Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *