Site Overlay

KARAOKE CHÈO: QUÊ HƯƠNG NGHĨA NẶNG TÌNH ĐẦY (TONE NỮ THẤP). SOẠN LỜI: BÙI VĂN NHÂN

2 thoughts on “KARAOKE CHÈO: QUÊ HƯƠNG NGHĨA NẶNG TÌNH ĐẦY (TONE NỮ THẤP). SOẠN LỜI: BÙI VĂN NHÂN

  1. Bùi Van Nhan ong đa sang tác va cong hien cho nen nghe thuật nuoc nha rất nhieu bai hát hay y. nghía cam on nghe si đa chuyen koke cho khan gia ham mo nghe thuật cheo nhe

  2. Thật là tuyệt vời! Vì đam mê nghệ thuật nên sản phẩm cứ ra đều, đáp mong mỏi karaoke chất lương cao cho người yêu chèo! Cảm ơn nghệ sỹ! Chúc nghệ sỹ luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *