Site Overlay

Huệ Như: Sẽ dẹp được BOT bẩn bắc Thăng Long – Nội Bài…

21 thoughts on “Huệ Như: Sẽ dẹp được BOT bẩn bắc Thăng Long – Nội Bài…

  1. Huệ Như ! Chào em , em lập luận vững chải quá ,có tài diển thuyết lôi cuốn người nghe chúc em chân cứng đá mềm ,chúc hậu duệ ,Bà Trưng , Bà Triệu kiên trì chiến đấu ,trên con đường chính nghĩa ,đi tìm công lý

  2. Mo ra thay em tuoi the la vui roi , chuc em manh khoe đe lam tu thiện em nhe . Em oi “ la lanh đum la rách đấy” chuc phai đoan cua em nên đường bình an nhe

  3. Sao e ko gọi e tâm dương nội e dương thủ thiêm những người đàn bà thép hậu duệ của bà trưng bà trắc liên thủ trắc QH giải tán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *