Site Overlay

RỚT NƯỚC MẮT VỚI ANH CHÀNG LONG AN.(HỒ NHỰT TÀI ).

20 thoughts on “RỚT NƯỚC MẮT VỚI ANH CHÀNG LONG AN.(HỒ NHỰT TÀI ).

  1. Những ai còn cha còn mẹ thì hãy trân trọng…. Đền đáp ơn sinh thành… Những ai mất cha giống như tôi sẽ hiểu được cảm xúc khi nghe anh này hát… Bây giờ muốn được chăm sóc.. Được ôm cha nhưng cha còn đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *