Site Overlay

Kiếm Sĩ Dơi – Cải Lương trước 75

2 thoughts on “Kiếm Sĩ Dơi – Cải Lương trước 75

  1. Kiếm sĩ doi tuong xua hây qua tất cả các nghệ sĩ deu hay không có tuong thứ hai hây dược như vậy Mp dong tuong nay qua xuất sắc rất tuyệt

  2. Phút 11: 53 chú MP ca xúc động vô cùng :
    “ Vâng ! Đệ sẽ vâng lời đại ca tự phế võ công và lìa xa Thanh Thành phái , vâng lời đại ca trở lại con người yếu đuối tầm thường để cho đại ca không còn chướng tai gai mắt , đau thương phải nhận khổ sở phải mang đã là tiểu đệ thì đâu dám chống …đại …ca
    Cốt nhục thâm tình mà cũng là chưởng môn nhân , thôi thì võ công thọ giáo từ thuở mươì lăm , khổ công luyện tập nhọc nhằn , nhờ đôi tay chưa bợn lỗi lầm , huỷ diệt những thành tích huy hoàng , của một đời dọc ngang .”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *