Site Overlay

[KARAOKE HÁT CHÈO] ĐẸP THAY NON NƯỚC NINH BÌNH (TONE NỮ)

4 thoughts on “[KARAOKE HÁT CHÈO] ĐẸP THAY NON NƯỚC NINH BÌNH (TONE NỮ)

 1. ĐẸP THAY NON NƯỚC NINH BÌNH
  Soạn lời: Ngụy Văn Hai
  Nói thơ:
  Một vùng non nước Ninh Bình
  Cỏ cây núi đá tạc hình đẹp thay
  Tràng An Bái Đính hôm nay
  Cho ta thêm đắm thêm say đất trời
  Thiên nhiên tươi mới gọi mời
  Bến thuyền ai đợi hát lời đò đưa
  Hát chức cẩm hồi văn:
  1) Mời anh đến Ninh Bình ì/ quê em đó í i
  Nắng i i nắng in/ hình trời mây
  Non/ nước/ i hữu tình/
  Quê hương Ninh Bình/ thân thương/
  Tiếng hát /i ai du dương /
  Vui bước/ nẻo đường/
  Ôi tình người/ mến thương /i ới/ i i ì (LK 4)

  2) Về thăm mảnh/ đất/ kiên cường/
  Cố i i Cố Đô/ Hoa ì Lư
  Mảnh/ đất /kiên/ cường
  Biết bao chặng/ đường/ đổi mới í i
  Rạng ngời đất nước/ gấm hoa/
  Đẹp tuyệt vời/ quê hương quê ta/
  Danh thắng /i rừng quốc gia/
  Suối nước í i / Kênh Gà/
  Cúc Phương hiền hòa
  Vang/ khắp gần xa /i ới/ i i ì(LK 4)

  3)Trời mây sông/ nước/ giao hòa/
  Núi i i núi giăng/ thành trời mây
  Sông/ nước/ giao/ hòa
  Sắc hương đậm /đà /trong gió í i
  Mời người về/ với Tràng An/
  Xuôi mái chèo/ khi sương tan/
  Núi Thúy i/ sông Bến Đang/
  Ta ngỡ í i/ cõi thiên đàng/
  Ánh mắt mơ màng
  Lòng càng/ xốn xang/ i ới/ i i ì(LK 4)

  4) Ngàn hoa khoe/ sắc/ dịu dàng/
  Đón i i đón xuân/ về ngàn hoa
  Kheo/ sắc/ dịu/ dàng
  Như thể có muôn/ ì vàn /lời chúc í i
  Chiều chiều vọng/ tiếng chuông ngân/
  La Hán trải dài /tượng đồng ngàn cân/
  Bái Đính i/ ta nhanh chân/
  Thơ chắp í i/ thêm vần /
  Hướng phật độ trì muôn/ chúng dân/ ới/ i i ì

  Năm 2019

 2. Kênh gà là từ ngày xưa các cụ dùng để nói về suối khoáng nóng. Nhiệt độ của nó có thể nhúng vặt được lông gà. Bao năm nay mới gặp lại từ đó ở bài hát này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *