Site Overlay

Đức Thượng Công Lê Văn Duyệt ( Hát Bội )

1 thought on “Đức Thượng Công Lê Văn Duyệt ( Hát Bội )

  1. Phân đoạn này hay, đã tái hiện đc hình ảnh Đức Tả Quân cầm chầu tuồng San Hậu do ông viết.Trong Tuồng có Tuồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *