Site Overlay

Hoàng Đăng Khoa – Thái Vinh Đấu Kiếm Vì Bình Tinh trong Tuồng Cải Lương

11 thoughts on “Hoàng Đăng Khoa – Thái Vinh Đấu Kiếm Vì Bình Tinh trong Tuồng Cải Lương

  1. ngày bé các đoàn thường đi lưu diễn mà giờ chỉ còn diễn ở sân khấu nên mình ít khi được xem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *