Site Overlay

Anh Em Miền Tây BT hẹn ngày gặp lại.

22 thoughts on “Anh Em Miền Tây BT hẹn ngày gặp lại.

  1. Con thấy chú quay con lại nhớ quê hương việt nam dù con đã về và sang lại đây được vài tháng nhưng chú quay con xem rất nhớ và muốn về việt nam ngay

  2. Hello , Ba' Phu'c ve^` nha` vui…ra^'t thi'ch Ba' Phu'c no'i chuye^.n co' ti`nh ca?m
    vo*'i Ca^.u An & Bin , Tho^ng , …AEMT BT…The Best……# 1

  3. Nhom ae mien tay có chú phúc là vui lam àh nhen..khong khí khác hẳn luon..no say cuoi bể bụng .kllk..chúc chu phúc dc nhiu suc khoe …

  4. Phải nói clip nào của AEMT mà có chú Phúc là nhộn nhịp hẳn rất vui chúc chú vui khỏe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *