Site Overlay

Trai Đàn Chẩn Tế: Công Ty TNHH Nguyên Minh Trí.Ngày 21/03/Kỷ HợiKÍNH THÔNG TRI
Chúng tôi tha thiết mong rằng nếu quý vị nào có sự kính tin Tam Bảo và cần cầu Pháp Đàn Chẩn Tế để kỳ siêu & trợ duyên cho thân bằng quyến thuộc của mình thì các vị liên hệ với thầy trực tiếp. Nhưng nếu không có lòng tin về Pháp Đàn Chẩn Tế thì các vị cũng không nên có lời bất kính với chư Tăng và có những lời bình luận thiếu tế nhị trên trang cộng đồng. Kính gửi lời chúc sức khỏe đến các vị vô lượng an lạc vok lươngk cát tường.
Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát ma ha tát.
ĐĐ: Thích Đức Niệm
DĐ: 0917171819
Trai Đàn Chẩn Tế: Công Ty TNHH Nguyên Minh Trí.Ngày 21/03/Kỷ Hợi. Cầu An & Cầu Siêu.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kvsulur.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *