Site Overlay

Thoại Mỹ , Ngân Tuấn , Thái Vinh , Bình Tinh || Tập Tuồng Dương Gia Tướng

31 thoughts on “Thoại Mỹ , Ngân Tuấn , Thái Vinh , Bình Tinh || Tập Tuồng Dương Gia Tướng

  1. Ad mong ad quay và up nhiều clip về cô ngọc huyền đó . Ad up Thoại Mỹ là tôi sẽ không theo dõi ủng hộ kênh ad nữa đâu vì tôi không thích

  2. wao trọng nhân hát không cầm kịch bản luôn kìa nhỏ mà có võ ha thích vinh và tinh quá hà

  3. Chú Hữu Huệ chỉ đạo múa đúng ko ad, tuồng này kinh điển , gần như tập hợp tất cả nghệ sỹ hồ quảng xưa,giá như có Cậu 5 Vũ Linh nữa thì còn gì bằng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *