Site Overlay

Tập tuồng Mạnh Lệ Quân

20 thoughts on “Tập tuồng Mạnh Lệ Quân

  1. Huyền trâm rất duyên nha , tự nhiên và lễ phép vô cùng , vì đây chỉ là đoạn tập nên mọi người đừng khắc khe với chị

  2. Có những giọng ca cúng đình cũng gọi là nghệ sĩ haha nực cười quá.. đi thi mòn chai cái mẹt đéo có cái gì.. Ừ mà được giải mặt chai và giải cố lì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *