Site Overlay

Nghệ sĩ Ngọc Huyền và Kim Tiểu Long tập tuồng tại Mỹ…

10 thoughts on “Nghệ sĩ Ngọc Huyền và Kim Tiểu Long tập tuồng tại Mỹ…

  1. Chị huyền cho BS nha khoa nhổ răng khểnh. Cắt tóc ngắn. Ra đường khán giả đánh đó nghe..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *