Site Overlay

Chứng nhân – bị ĐAU NỬA NGƯỜI, VIÊM GAN SIÊU VI B mấy chục năm cầu xin LCTX đã được chữa lành 040317

2 thoughts on “Chứng nhân – bị ĐAU NỬA NGƯỜI, VIÊM GAN SIÊU VI B mấy chục năm cầu xin LCTX đã được chữa lành 040317

  1. Con xin chúa thương xót chúng con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con để chúa chữa lành bệnh cho con con tín thác vào chúa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *