#2 // DU HỌC PHÁP // Một buổi làm thêm của du học sinh Pháp 🇫🇷Link Instagram : Có khó hay không khi xin việc làm thêm sinh viên ở Pháp ? Cần trang bị những gì khi đi xin …

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

Leave a Reply